Повернення до втрачених основ спільного: віра, співпраця, солідарність

від Майданюк Валерій
109 переглядів

Напевне ніхто не може заперечити цьому, що Європа як цивілізаційний проект виник в результаті різних культурних і духовних впливів, зокрема і з боку християнства. Сьогодні можна ствердити, що християнство поряд із старогрецькою культурною матрицею, римським правом стало базисною основою для виникнення спільної європейської ідентичності для континенту. Хоча згодом християнство фрагментувалось і зазнало багато змін, виникли глибокі поділи в різних його течіях і деномінаціях, проте все ж спільного було більше, як відмінного. Тому сьогодні європейські католики, православні і протестанти, а також очевидно і всі інші, в тому числі і агностики, мають спільну історичну спадщину, яка до певної міри детермінує їх культурний патерн. Ця спільна історична спадщина дала багато орієнтирів і для сучасного суспільного розвитку, зокрема ідею прав людини, розподілу владних повноважень, справедливого урядування, солідарності тощо.

Європа була збудована на базі ідеї християнського гуманізму, де особа і її права стали наріжним каменем і ціллю функціонування держави, а не навпаки. Саме людина, а не прибуток чи бюрократичні ігри, є основоположною цінністю європейського співтовариства. Саме така людиноцентрична позиція дозволяє нам сформулювати загальне мотто для спільного європейського дому, яке можна було означити як: Свобода, Солідарність, Відповідальність. Ця ідея з однієї сторони знімає протиріччя між індивідуалістичними ідеями лібералізму та колективістськими ідеями соціалізму, пропонуючи нову перспективу – християнської демократії, де співпраця, свобода і солідарність є відповіддю на ці виклики. Філософські тези цієї позиції дуже яскраво описав персоналізм. Політичну практику забезпечила християнська демократія. В ХХ столітті це виявилось дуже успішним проектом. Здається, що і для ХХІ століття ці ідеї є як ніколи актуальними.

Пропозиції:

  • Повернення до ідей християнського гуманізму і персоналізму, християнського бачення прав людини
  • Популяризація рішень на основі співпраці і солідарності, на відміну від дикої конкуренції, виключення чи зрівняння
  • Усвідомлення християнства як базового культурного первня для спільної європейської цивілізації, sine qua non
  • Відродження християнства, як живого ціннісного базису спільного європейського дому.

Автор: Юрій Міндюк

You may also like

Реалізується ГО Фонд сприяння демократії за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні