Християнсько-демократичні цінності

від Майданюк Валерій
87 переглядів

Серед ключових цінностей християнської демократії виділяються свобода, демократичність, повага до праці, свобода та соціальна справедливість.

Демократичність. Християнська демократія сформувала власні погляди на демократію, яка в центрі уваги ставить не індивіда з необмеженим волюнтаризмом, а – насамперед громаду. Саме громада є первинним середовищем існування індивіда, і саме сукупність громад формує суспільство. Громада виникає на найнижчому рівні суспільних взаємодій та виступає найкращим репрезентантом інтересів індивідів. Тому врахування інтересів громади є головним завданням демократії. Водночас, християнська демократія підтримує плюралізм думок і враховує всі соціальні групи, наявні у суспільстві.

Свобода. Християнські демократи послідовно виступають за право кожної людини на вільний розвиток особистості та підтримують плюралізм і свободу, а головним завданням своєї політики вбачають надання людині необхідного простору свободи. Однак, свобода індивіда включає в себе права та обов’язки та знаходить свої межі в свободі інших громадян і у відповідальності за майбутні покоління. Свобода у християнсько-демократичному розумінні здійснюється через власну відповідальність і розподіл відповідальності з іншими. А у Програмі принципів Християнсько-Демократичного Союзу (ХДС) Німеччини зазначається, що «Реалізація свободи кожної окремої людини з етичної точки зору неможлива без відповідальності за себе та за суспільство». Тож християнські демократи виступають проти помилкового розуміння індивідуалізму за рахунок інших.

Повага до праці. З точки зору концепції персоналізму, християнські демократи розглядають працю людини якцінність, а не як товар. А повага до праці нерозривно пов’язана й з повагою до приватної власності, яку ідеологія християнської демократії захищає, але водночас, наділяє соціальною функцією. Проте, існування приватної власності має служити не лише егоїстичним інтересам, а й суспільним.

Соціальна справедливість. Ідея соціальної справедливості посідає важливе місце в ідеології християнської демократії і є необхідною умовою досягнення спільного блага. Проте, в християнсько-демократичному розумінні соціальна справедливість не передбачає соціальну зрівнялівку, а повинна базуватися на  об’єктивних підвалинах і спрямовуватися не лише на індивідів, але й на гармонійний розвиток суспільства в цілому. Для християнських демократів соціальна справедливість – це не тільки надання кожному того, що йому належить, але й надання належного громадам та суспільству. Ідея соціальної справедливості у християнській демократії нерозривно пов’язана з соціальною ринковою економікою та соціальною державою, яка у своїй системі послуг орієнтується на принципи солідарності та субсидіарності і перебуває на шляху реалізації загального блага.

Цей перелік не є вичерпним та незмінним, адже в кожній країні християнські демократи мають свої ціннісні пріоритети. До прикладу, німецька ХДС/ХСС основними своїми цінностями декларує свободу, солідарність та справедливість.

Вагомими цінностями християнських демократів є також моральність, якій надається  абсолютного значення. Саме на засадах моралі та на оцінці політичних дій з позицій християнської моралі, повинна базуватися політика держави. Найважливішим елементом суспільства та цінністю християнської демократії є також сім’я та родина, яка є першою складовою суспільства. Християнські демократи розглядають саме суспільство як “родину яка складається з родин”.

В ідейно-політичному аспекті християнська демократія сьогодні знаходить баланс між багатьма конкуруючими ідеологіями, які застерігає від політичних крайнощів. Християнська демократія намагається уникнути недоліків лібералізму, який в основі всього ставить індивіда з необмеженими бажаннями, в жертву яким приносяться інтереси суспільства, порушуються мораль і етика. А також уникає колективістських крайнощів соціалізму,що прагне до рівності всіх, а насправді призводить до бідності та економічного застою. Своїм загально-людським світоглядом, християнська демократія також піднімається над націоналізмом, який в центрі своєї уваги, часто ставить інтереси лише одного народу. Зрештою, за словами одного з найвпливовіших філософів Юргена Хабермаса, на сьогодні не існує альтернативи християнській етиці для забезпечення свободи, солідарності, емансипації, моралі, прав людини та демократії. Лише побудова політики держави на християнських засадах, на думку християнських демократів, здатна повною мірою збудувати демократичну, правову та соціальну державу для всіх членів суспільства.

Автор: Валерій Майданюк

You may also like

Реалізується ГО Фонд сприяння демократії за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні